Vitajte!

O nás

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou slovenskou vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v odbore. Kulturológia je moderný odbor integrujúci a syntetizujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti. Štúdium kulturológie je založené na širokom odborovom základe a…
Čítať viac

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty v akademickom roku 2017-2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK informuje, že je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na jednosemestrálne štipendijné pobyty na zahraničných mimoeurópskych  univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network a tiež na partnerských univerzitách v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei a Taiwane. Prihlášky na pobyty je potrebné odovzdať…
Čítať viac