Vitajte!

O nás

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou slovenskou vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v odbore. Kulturológia je moderný odbor integrujúci a syntetizujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti. Štúdium kulturológie je založené na širokom odborovom základe a…
Čítať viac

Publikácie z „Umenia vo verejnom priestore“

Katedra kulturológie spolu so Sekciou sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave usporiadala v máji 2017 Medzinárodný seminár Umenie vo verejnom priestore. Výstupom zo semináru vrámci Grantovej výskumnej úlohy VEGA  Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita (VEGA 1-0519/15) je Zborník abstraktov Umenie vo verejnom…
Čítať viac