Vitajte!

O nás

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou slovenskou vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v odbore. Kulturológia je moderný odbor integrujúci a syntetizujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti. Štúdium kulturológie je založené na širokom odborovom základe a…
Čítať viac

Seminár odborníkov z praxe: Karolína Havlíčková a Gregor Gardoš

Slovakiana.sk je internetový portál, ktorý sprístupňuje digitalizované objekty zapojených slovenských múzeí, galérií, archívov a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií. Na jednom mieste nájdete od konca novembra 2015 viac než milión zdigitalizovaných objektov, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska. O používaní a využití portálu,…
Čítať viac