Aktuálne ponuky dobrovoľníctva / praxe

Biela noc – prihlasovací formulár

Medzinárodný festival súčasného umenia – Biela noc hľadá dobrovoľníkov i stážistov, ktorí sa budú podieľať na realizácií ďalšieho ročníka festivalu (od práce s návštevníkom po produkciu).

Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol. Prvýkrát v histórii podujatia si bohatý program a putovanie mestom plným umenia môžete užívať po celý víkend – Biela noc 2019 trvá 3 dni a 3 noci.

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu priblížiť návštevníkom na Slovensku najväčší festival súčasného umenia. Viac informácií tu.

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni – kontakt: stu@dssbahon.sk

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni ponúka možnosť dobrovoľníctva na Dni otvorených dverí, ktorý sa koná 25.05.2019. Dobrovoľník sa môže zapojiť do aktivít ako čítanie kníh klientom, robiť sprievod na výletoch s klientmi, naplánovať výlet pre klientov: od nápadu až po realizáciu. Dobrovoľník môže prísť i s vlastným návrhom na dobrovoľnícku aktivitu.
Informácie o zariadení a kontakty

Slovenská ľudová majolika – kontakt: info@majolika.sk; +421 905 336 101

Ak máte záujem absolvovať u nás dobrovoľnícku prácu, radi sa s Vami dohodneme, aká oblasť by Vás zaujímala a napĺňala. Máme pripravenú prácu pre teoretikov i pre nadšencov praxe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií