Archív autora: KulturologiaFiFUK

Organizačné zabezpečenie predmetov aplikovanej kulturológie

Organizačné zabezpečenie predmetov aplikovanej kulturológie v LS 2015/2016 pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia   Vážené kolegyne a kolegovia, vzhľadom na niektoré personálne zmeny na našej katedre sa vybrané predmety aplikovanej kulturológie budú v letnom semestri konať po dohodne s vedením fakulty blokovou formou.  …
Čítať viac