Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou slovenskou vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v odbore.

Kulturológia je moderný odbor integrujúci a syntetizujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti.
Štúdium kulturológie je založené na širokom odborovom základe a možnostiach individuálnej profilácie študentov. Študenti získavajú znalosti z dejín a určujúcich trendov kulturologického skúmania, kultúrnej a sociálnej antropológie, sociológie a filozofie kultúry a dejín jednotlivých druhov umenia, estetiky, ekonomiky kultúry, manažérstva a marketingu v kultúre, práva a legislatívy v kultúre.

Prečítajte si viac o histórii našej katedry alebo o kultúre a kulturológii.

Ak máte záujem študovať kulturológiu na našej katedre, prečítajte si viac podmienkach prijatia.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *