Vitajte!

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty v akademickom roku 2017-2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK informuje, že je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na jednosemestrálne štipendijné pobyty na zahraničných mimoeurópskych  univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network a tiež na partnerských univerzitách v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei a Taiwane. Prihlášky na pobyty je potrebné odovzdať…
Čítať viac

Seminár Odborníkov: Oddelenie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja

Dnešný Seminár Odborníkov  (17:50 – 19:20) poctia svojou návštevou traja hostia, predstavitelia oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja: Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry, Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci oddelenia kultúry a Dott. Michal Denci, referent oddelenia kultúry….
Čítať viac