Vitajte!

Organizačné zabezpečenie predmetov aplikovanej kulturológie

Organizačné zabezpečenie predmetov aplikovanej kulturológie v LS 2015/2016 pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia   Vážené kolegyne a kolegovia, vzhľadom na niektoré personálne zmeny na našej katedre sa vybrané predmety aplikovanej kulturológie budú v letnom semestri konať po dohodne s vedením fakulty blokovou formou.  …
Čítať viac

Zverejnené nové štipendiá na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom…
Čítať viac