Po stopách Mateja Bela

V pondelok 17.10.2016 sme absolvovali s 1. ročníkom Bc.stupňa exkurziu s názvom „Po stopách Mateja Bela“. Prostredníctvom poznatkov, ktoré zozbieral M.Bel vo svojom diele Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku (1735 – 1742) sme si priblížili aká bola Bratislava v minulosti a doplnili ju o informácie zo súčasnosti.

Vychádzka priblížila študentom historické súvislosti vzniku niektorých významných pamiatok Bratislavy a osvetlila kultúrno-sociálne pozadie rozvoja mesta. Dôležitým aspektom bolo aj zasadenie významných budov, ich exteriérov i interiérov do umenovedného rámca. Študenti predniesli referáty o vybraných pamiatkach a pedagógovia doplnili potrebné údaje a kontexty.
Tento rok sa exkurzia konala pod vedením: Mgr. P.Chovancovej, PhD. a Mgr. P.Pivodu.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *