Projekt pre študentov IN BETWEEN

Dávame do pozornosti študentom medzinárodný projekt IN BETWEEN:

 V projekte budete mať možnosť spoznať históriu 20. storočia v jednom zo 4 prihraničných regiónov v Európe a to najmä prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi a štúdia archívnych materiálov. Organizátor – Európska sieť pamäť a solidarita (European Network Remembrance and Solidarity, ENRS) vám poskytne zaškolenie, na čo nadviaže študijná cesta do jedného spomedzi 4 prihraničných regiónov a na záver roka sa vo Varšave uskutoční medzinárodná konferencia, kde budete môcť vystúpiť s príspevkami, v ktorých predstavíte výsledky svojej práce. Zaškolenie vo Varšave a študijná cesta sa uskutočnia v septembri 2016, čiže na začiatku Zimného semestra 2016/2017.

Termín podania prihlášky je v nedeľu 10. júla 2016.

In betweenUvedený projekt je medzinárodným edukačným projektom, určený mladým ľuďom vo veku 18-25 rokov a jeho cieľom je zlepšiť a rozvinúť poznatky mladých Európanov o historických procesoch 20. storočia v Stredovýchodnej Európe. Úspešní uchádzači budú mať možnosť oboznámiť sa s metódami skúmania a dokumentácie minulosti, rovnako ako aj s metódou dokumentovania ústnych, osobných výpovedí, audio-vizuálnych materiálov týkajúcich sa histórie a identít obyvateľov prihraničných regiónov. Úspešní uchádzači sa zúčastnia workshopov a študijnej cesty návštevy jedného zo štyroch miest.

Podujatia v rámci projektu:
1/ Workshop vo Varšava, 12.-15. septembra 2016. Bude vedený expertmi najnovšej histórie, oral history, antropológie a archívnictva, ktorí budú učiť účastníkov v základných metódach v zhromažďovaní výpovedí a digitalizácie fotografií.
2/ Študijná návšteva účastníkov po šiestich ľuďoch v skupine do jedného z prihraničných regiónov v Európe (Česká republika-Nemecko-Poľsko; Rakúsko-Slovensko; Chorvátsko-Maďarsko; Maďarsko-Slovensko-Ukrajina) v termíne 16.-22.septembra 2016. Návšteva sa bude zameriavať na zhromažďovanie osobných výpovedí a audio-vizuálnych dokumentov, ktoré odrážajú minulosť daného regiónu. Účastníci projektu sa tiež pokúsia, aby výpovede pamätníkov, ktoré zhromaždia obsahovali v sebe širšie súvislosti európskej regionálnej histórie.
3/ Projekt bude ukončený konferenciou, ktorá sa uskutoční v závere roka 2016 vo Varšave. v kontexte s miestnymi súvislosťami. ENRS bude hradiť všetky náklady každého z účastníkov, okrem osobného cestovnéhopoistenia a cesty z trvalého bydliska na workshop vo Varšave.

Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke: www.enrs.eu/inbetween

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *