Seminár odborníkov: Alexander Plencner

V pondelok 29.2. navštívi Seminár odborníkov Alexander Plencner, bývalý doktorand našej katedry, ktorý si pre nás pripravil nielen zaujímavú prednášku týkajúcu sa témy „Sebariadenie“, ale súčasne sa bude snažiť s nami aj natrénovať zručnosti týkajúce sa tejto oblasti: Prečo nič nestíham? Ako sa pohnúť ďalej, keď sa mi nechce? Ako zladiť školu, prácu a osobný život? Obsahom bude: analýza plytvania času, nástroje časového manažmentu, identifikácia osobných a pracovných rolí.
Alexander má bohaté profesionálne skúsenosti z oblasti trénovania komunikačných zručností a jeho tréning boja s prokrastináciou bude prínosný aj pre nás.
plencner-alexander
Alexander je lektorom soft skills v spoločnosti FBE Bratislava. Pôsobí ako tréner v oblasti komunikačných zručností, tímovej spolupráce a časového manažmentu od roku 2011. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na Filozofickej fakulte v Bratislave. Zaoberal sa teóriou médií, kultúry, sociológiou spôsobu života a mediálnou výchovou. Je spoluzakladateľom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Pôsobil ako externý lektor a editor pre združenie Člověk v ohrození. Bol editorom medzinárodných odborných časopisov Mediální studia za Slovensko a European Journal for Media, Art and Photography. Absolvoval pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *