Seminár odborníkov: Ivica Ruttkayová

V pondelok 7. mája o 17:50 na Seminár odborníkov z praxe zavíta inšpiratívna hosťka, rozhlasová autorka a redaktorka Ivica Ruttkayová, ktorá porozpráva o rozhlasovej práci a o svojej tvorbe Stratení v čase.

Ivica Ruttkayová sa narodila v Bratislave 1.3.1963. Absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Teória kultúry. Od roku 1989 pracuje ako redaktorka Slovenského rozhlasu, kde sa venuje kultúrnej a umeleckej publicistike a problematike spoločenských vied, prevažne vo vysielaní Rádia Devín, ale jej príspevky uverejňuje aj Rádio Regina a Rádio Slovensko.
Je autorkou a moderátorkou programu Rubikon, ktorý už 15 rokov na vlnách Rádia Devín pravidelne otvára málo známe témy nášho spoločenského kontextu a aktualizuje ich so súčasnou spoločenskou situáciou. V rámci prípravy programu Rubikon Ivica Ruttkayová spolupracovala a spolupracuje s výraznými osobnosťami z oblasti spoločenských vied a popularizuje výsledky práce mnohých akademických pracovísk. V novinárskych súťažiach boli jej relácie z cyklu Rubikon viac krát ocenené.
Ako scenáristka spolupracovala na televíznych reláciách Família vo vysielaní Slovenskej televízie.
Je dlhoročnou členkou výboru Sekcie žurnalistiky a novinárskej fotografie Literárneho fondu.
Píše vlastné literárne texty a rozhlasové hry. V roku 2002 debutovala básnickou zbierkou Anjeličkárka – Komentáre. Je autorkou rozhlasových hier Dievča na telefón / 2005 / a Dekády / 2007 /, ktoré boli ocenené prémiami v rámci Festivalov pôvodných rozhlasových hier. V roku 2007 jej vyšla zbierka krátkych próz a rozhlasových dramatických textov Marylin miluje literatúru. V roku 2012 vydala básnickú zbierku Hadia žena, ktorá získala prémiu Literárneho fondu na pôvodnú literárnu tvorbu. Umelecké texty Ivice Ruttkayovej boli zaradené v antológiách: Plášť bohyne – Výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska /2012 /, Antológia slovenskej ženskej prózy v hindskom jazyku / 2014 /, Studienky – Antológia poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme / 2014 / . V roku 2015 jej vyšla básnická zbierka ilustrovaná Ingrid Zámečníkovou Vodné znamenia II.
Je členkou Slovenskej sekcie Pen.

 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *