Seminár odborníkov: Lenka Ela Kollárová

Na poslednej prednáške z cyklu Seminár odborníkov privítame Mgr. Lenku Elu Kollárovú, ktorá nám predstaví prácu v oblasti turistického ruchu so zameraním na kultúru a prezentáciu Slovenska v zahraničí.

Ela Kollarova

Lenka Ela Kollárová pracuje pre Niederösterreich Werbung – krajinskú organizáciu cestovného ruchu Dolného Rakúska od roku 2009. Vyštudovala odbor Management kultúry a turizmu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Spolupracovala na projekte DESTINATOUR 2013, ktorý bol zameraný na cezhraničnú spoluprácu Slovenska a Rakúska v rokoch 2007 – 2013. Hlavným cieľom projektu bolo posilniť spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi prihraničnými turistickými destináciami Dolné Rakúsko a Bratislavský samosprávny kraj. Zároveň mala realizácia projektu vytvoriť inštitucionálnu sieť destinačného manažmentu na území BSK – a to prostredníctvom prenosu know-how rakúskeho partnera. Lenka Ela Kollárová uplatňuje marketing aj v iných oblastiach ako napríklad móda a pracuje tiež ako kouč osobného rozvoja.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *