Seminár odborníkov: Martina Kotláriková

V pondelok 25. apríla na Seminár odborníkov (17:50 – 19:20) zavíta Martina Kotláriková, producentka knižného festival BRaK, ktorá momentálne žije prípravami na ďalší ročník festivalu, ďalej chystá putovnú konferenciu Performing Arts in Central Europe a národnú prezentáciu súčasného divadla v Bruseli, v rámci slovenského predsedníctva v Rade EU.

foto M.Kotlarikova

Martina Kotláriková vyštudovala odbor kulturológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, so zameraním na kultúrnu politiku a kultúrny manažment. Zaoberá sa produkciou medzinárodných festivalov a kultúrnych podujatí (napr. Bratislava Design Week, Pro-téza – festival autorského divadla, Nu Dance Fest – festival súčasného tanca a pohybového divadla a.i.) Od roku 2011 spolupracuje s občianskym združením literarnyklub.sk a je jednou zo zakladateliek a organizátoriek Bratislavského knižného festivalu – BRaK. Pracuje v Divadelnom ústave , ako vedúca oddelenia vonkajších vzťahov, kde sa venuje najmä realizácií projektov, týkajúcich sa súčasného performatívneho umenia a jeho prezentácie doma aj v zahraničí.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *