Seminár odborníkov: P. Jašek a P. Dubovský z ÚPN

Na úvodnej prednáške Semináru odborníkov z praxe  (pondelok 20.2., 17:50-19:20) predstavia seba a svoju prácu v Ústave pamäti národa dvaja páni: Peter Jašek a Patrik Dubovský. Hlavnou témou bude samotná inštitúcia ÚPN, dozvieme sa, akú má históriu, poslanie a význam.Taktiež budeme hovoriť o dôležitej súčasti Ústavu – archívoch, a dotkneme sa aj témy oral history.

Mgr. Peter Jašek, PhD. je pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu ÚPN, venuje sa predovšetkým slovenským dejinám 20. storočia, najmä obdobiu 2. svetovej vojny, normalizácii, pádu komunistického režimu na Slovensku a aktivitám slovenského politického exilu. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde mu bol v roku 2009 udelený titul PhD. Je zostavovateľov niekoľkých zborníkov, ako napr. 20. výročie Nežnej revolúcie (2010), ako aj spoluzostavovateľom zborníka Sviečková manifestácia I. Štúdie. Spomienky a svedectvá (2015). Ako spoluautor sa podieľal na niekoľkých monografiách, akými sú napríklad V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2012), je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov.
Participoval na príprave viacerých výstav zameraných na moderné dejiny Slovenska, ako boli Prísne tajné! Dejiny ŠtB na Slovensku (2011), Protikomunistický odboj na Slovensku (2012), Sviečková manifestácia 25. marca 1988 (2013) a Pád komunistického režimu na Slovensku (2013).

Patrik Dubovský, PhD. (1965), archivár a historik, pôsobí v Ústave pamäti národa. Venuje sa najmä pamäťovému využívaniu fondov Archívu ÚPN, prenasledovaniu cirkvi na Slovensku po roku 1948 a nezávislým opozičným iniciatívam počas tzv. normalizácie. Je autorom knihy Salezián, misionár väzeň Viliam Vagač a spoluautorom knihy Spišské exody. Pracuje na monografii o Jánovi Langošovi. Je autorom niekoľkých štúdií k činnosti ŠtB, perzekúciám cirkvi a protirežimným aktivitám pred novembrom 1989. Spolupracoval na niekoľkých filmových dokumentoch ÚPN.

 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *