Seminár odborníkov z praxe: Andrej Svorenčík

Katedra kulturológie Vás pozýva na Seminár odborníkov z praxe, v rámci ktorého prijal naše pozvanie pán Andrej Svorenčík. Prednáška sa uskutoční 01. 04. 2019 v sídle katedry (Štúrova 9, Bratislava) o 17.50 h.

Poslaním Inštitútu kultúrnej politiky, analytického útvaru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, je tvorba analýz a získavanie dát, prostredníctvom ktorých môže ministerstvo zlepšovať svoje rozhodovanie a zároveň môžu byť zlepšované verejné politiky. Inštitút kultúrnej politiky (IKP) nestranne a odborne analyzuje vplyvy pripravovaných zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť kultúry v SR.

IKP na základe faktov analyzuje komplexné a kľúčové problémy kultúry, odhaľuje súvislosti a príčiny problémov a navrhuje riešenia. V centre pozornosti IKP sú súčasné témy a trendy v oblasti kreatívneho priemyslu, trhu s umením, knižnom, audiovizuálnom a printovom trhu, či to ako pomocou výsledkov analýz môže prísť k zlepšeniu fungovania knižníc, galérií, divadiel.

Viac nám príde porozprávať poradca ministerky kultúry, pán Andrej Svorenčík. Jeho prednáška bude na tému:
Inštitút kultúrnej politiky — analytická jednotka Ministerstva kultúry.

Dovidenia v pondelok o 17.50 h!

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *