Seminár odborníkov z praxe: Kamila Tomašovičová

Katedra kulturológie Vás pozýva na stretnutie s pani Kamilou Tomašovičovou, ktorá nám už 25.03.2019 porozpráva o svojej práci v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni.

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni slúži dospelým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, dospelým fyzickým osobám so zmyslovým postihnutím, najmä zrakovým postihnutím, prípadne fyzickým osobám s kombináciou zmyslového postihnutia a duševnými poruchami najľahšieho stupňa. Kapacita zariadenia je 146 osôb, forma sociálnej služby je celoročná pobytová.

Pani Kamila Tomašovičová nám priblíži svoju prácu, prácu svojich kolegov i aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života klientov v tomto zariadení.

Tešíme sa na stretnutie s Vami od 17.50 h v sídle katedry na Štúrovej 9 v Bratislave!

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *