Seminár odborníkov z praxe: Karolína Havlíčková a Gregor Gardoš

Slovakiana.sk je internetový portál, ktorý sprístupňuje digitalizované objekty zapojených slovenských múzeí, galérií, archívov a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií. Na jednom mieste nájdete od konca novembra 2015 viac než milión zdigitalizovaných objektov, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska. O používaní a využití portálu, o víziách a smerovaní Slovakiany nám prídu porozprávať pani Karolína Havlíčková a pán Gregor Gardoš. Stretneme sa v pondelok 15.04.2019 o 15.50 h v sídle Katedry kulturológie na Štúrovej 9, v Bratislave. 

Centrálny portál kultúrneho dedičstva Slovenska Slovakiana bol vytvorený ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), ktorý realizovalo Národné osvetové centrum (www.nocka.sk). Slovakiana vznikla v spolupráci so slovenskými fondovými a pamäťovými inštitúciami. Kultúrne inštitúcie z celého Slovenska, ako napríklad galérie, múzeá, knižnice, pamiatkový a filmový ústav, poskytli digitalizované obsahy svojich zbierok a prispeli k vytváraniu databázy, ktorá zhromažďuje celé kultúrne dedičstvo Slovenska na jednom mieste. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

SLOVAKIANA – kultúrne dedičstvo Slovenska nájdete na webe, na facebooku i na istagrame.

Dovidenia v pondelok!

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *