Seminár odborníkov: Zuzana Polačková

Dnes 21.3. nám o svojej práci príde na Seminár odborníkov porozprávať Zuzana Polačková, patriaca medzi popredné slovenské odborníčky v práci v neziskovom sektore. Pracuje ako regionálna koordinátorka EPIC pre Európu.
Foto Z.PoláčkováZuzana Polačková (1977) – absolvovala štúdium kulturológie a andragogiky na Univerzite Komenského, „Social Development Studies“ na London Metropolitan University, hry na violončelo na Konzervatóriu v Žiline a manažmentu neziskových organizácií na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Aktuálne vedie európske pobočky austrálskej organizácie EPIC ASSIST, ktorá je v Austrálii jedným z najväčších neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti so špecializáciou na ľudí znevýhodnených na trhu práce. V minulosti pracovala pre Rozvojový program OSN, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny alebo viacero mimovládnych organizácií. Dlhodobo s venuje témam zamestnanosti, zamestnateľnosti, sociálnej inklúzie a sociálneho rozvoja. Je držiteľkou štipendií Fulbrightovo programu a Japan Foundation programu.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *