Harmonogram roka 2019/20

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Katedra-kulturologie-Harmonogram-rokaVýučba v zimnom semestri sa začína 18. 02. 2019.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

23. 9. 2019 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

23. 9. – 20. 12. 2019

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

16. 12. – 20. 12. 2019

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

16. 9. – 18. 10. 2019

Skúšobné obdobie ZS

2. 1. – 14. 2. 2020

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

17. 2. – 15. 5. 2020

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2020
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2020
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

11. 5. – 15. 5. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Bc. a Mgr. štúdia končiacich štúdium)

13. 4. – 17. 4. 2020

Skúšobné obdobie LS

18. 5. – 30. 6. 2020

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2018

19. 8. – 30. 8. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 6. 2019

Zimný termín 2019

13. 1. – 31. 1. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

6. 12. 2019

Letný termín 2019

11. 5. – 5. 6. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

24. 4. 2020

Jesenný termín 2019 17. 8. – 31. 8. 2020
   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 6. 2020

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2018

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2019
Júl 2020
Október 2020
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom.)

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC (BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

Vloženie zadaní do akademického informačného systému
(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2017/2018)

do 30. 9. 2019

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme

do 31. 10. 2019

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2018/2019
(V prípade štvorročných bakalárskych programov a jednoročného magisterského študijného programu si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

do 15. 5. 2020

Zdroj: Filozofická fakulta UK

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *