Harmonogram roka 2018/19

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Katedra-kulturologie-Harmonogram-rokaVýučba v zimnom semestri sa začína 18. 02. 2019.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

24. 9. 2018 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

24. 9. – 21. 12. 2018

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

17. 12. – 21. 12. 2018

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

17. 9. – 19. 10. 2018

Skúšobné obdobie ZS

2. 1. – 15. 2. 2019

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

18. 2. – 17. 5. 2019

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2019
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2019
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

13. 5. – 17. 5. 2019

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Bc. a Mgr. štúdia končiacich štúdium)

15. 4. – 26. 4. 2019

Skúšobné obdobie LS

20. 5. – 28. 6. 2019

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2019

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2018

20. 8. – 31. 8. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 6. 2018

Zimný termín 2019

11. 1. – 31. 1. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

7. 12. 2018

Letný termín 2019

13. 5. – 7. 6. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

12. 4. 2019

Jesenný termín 2019 19. 8. – 30. 8. 2019
   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 6. 2019

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2018

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2018
Júl 2019
Október 2019
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom.)

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC (BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

Vloženie zadaní do akademického informačného systému
(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2017/2018)

do 30. 9. 2018

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme

do 31. 10. 2018

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2018/2019
(V prípade štvorročných bakalárskych programov a jednoročného magisterského študijného programu si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

do 17. 5. 2019

Zdroj: Filozofická fakulta UK

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *