Harmonogram roka 2017/18

Harmonogram akademického roka 2017/2018

Katedra-kulturologie-Harmonogram-rokaVýučba v zimnom semestri sa začína 25. 9. 2017, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

25. 9. 2017 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

25. 9. – 22. 12. 2017

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

18. 12. – 22. 12. 2017

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

sept – nov. 2017

Skúšobné obdobie ZS

2. 1. – 16. 2. 2018

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

19. 2. – 18. 5. 2018

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2018
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2018
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

14. 5. – 18. 5. 2018

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Bc. a Mgr. štúdia končiacich štúdium)

23. 4. – 27. 4. 2018

Skúšobné obdobie LS

21. 5. – 29. 6. 2018

Hlavné prázdniny

2. 7. – 31. 8. 2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2017

21. 8. – 31. 8. 2017

   Termín odovzdania záverečnej práce

30. 6. 2017

Zimný termín 2018

15. 1. – 2. 2. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

8. 12. 2017

Letný termín 2018

14. 5. – 8. 6. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

20. 4. 2017

Jesenný termín 2018

20. 8. – 31. 8. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 6. 2018

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2017

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2017
Júl 2018
Október 2018
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom.)

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC (BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

Vloženie zadaní do akademického informačného systému
(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2017/2018)

do 30. 9. 2017

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme

do 31. 10. 2017

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2018/2019
(V prípade štvorročných bakalárskych programov a jednoročného magisterského študijného programu si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

do 18. 5. 2018

Zdroj: Filozofická fakulta UK

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *