Aktivity a oznamy

Termíny skúšky z predmetu Každodennosť v umení 2

Katedra-kulturologie-oznamy-2
Mgr. Andrea Bátorová, PhD. oznamuje študentom, že skúška z predmetu Každodennosť v umení 2 a Dejín slovenského výtvarného umenia bude v stredu 16.1. o 10.00 s kapacitou 10 miest, miestnosť bude oznámená neskôr. V prípade potreby bude vypísaný aj neskorší termín 23.1. 2019. Nižšie nájdete podklady ku skúške:

Druhá verejná sféra, Bourdieu, Street art, Okruhy, Výskum subkultúr

Katedra kulturológie oznamuje študentom, že zimný termín štátnic bol stanovený na piatok 25.1. 2019 od 9.00 h.

Zároveň pripomíname, že čo možno najskôr je potrebné na sekretariát katedry odovzdať vyplnenú prihlášku na štátne záverečné skúšky s riadnym vypísaním všetkých predmetov, z ktorých bude študent/ka štátnicovať.

Ďalej odporúčame postupovať podľa pokynov uvedených na stránke Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov

Deň otvorených dverí na Fif UK

Katedra-kulturologie-oznamy-2

Pre záujemcov a záujemkyne o štúdium na Fif UK v Bratislave pripravila fakulta bohatý program dňa  otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.1. 2019 v čase od 10.00 do 14.00 h. Viac informácií a kompletný program nájdete tu.

Deň otvorených dverí na Katedre kulturológie

Katedra kulturológie do programu prispeje aktivitou Kulturológia pátra po…, v rámci ktorej budete mať možnosť si precvičiť schopnosť klásť otázky, aktívne počúvať druhých a dozvedieť sa viac o vedeckých postupoch v kulturológii. Aktivita sa uskutoční v čase 11.15 – 12.00 h v budove na Gondovej 2 v miestnosti G8 (nie teda v sídle katedry, informácia o miestnosti konania bude k dispozícii v informačných miestach v budove) a zopakuje sa v čase 13.00 – 13.45 h.

Paralelne bude v sídle katedry (Štúrova ulica 9, 1. poschodie vľavo po vstupe do budovy) prebiehať v čase 11.00-12.00 h videoprezentácia a voľná diskusia s členmi katedry s možnosťou klásť otázky ohľadom štúdia. Od 12.15 – 12.45 h sa tu uskutoční prezentácia aktivít katedry spojená s videoprojekciou a besedou.

Členovia a členky katedry budú záujemcom k dispozícii pre prípadné otázky na oboch miestach do 14.00 h.

Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium kulturológie na Fif UK v Bratislave!

Minulé oznamy

 

Sociálny referát Fif UK zverejnil priemery potrebné pre dosiahnutie prospechového štipendia za zimný semester AR 2017/2018. Pre odbor kulturológia je stanovený najvyšší možný priemer 1,21. Výšku priemeru si môžete skontrolovať v AISe.

Viac informácií

Občianske združenie Mareena hľadá stážistu alebo stážistku pre program vzdelávania utečencov a migrantov. Ide najmä o kurzy slovenčiny a angličtiny a kariérne poradenstvo. Podávanie žiadostí do 16. decembra 2018.

Viac informácií

Od 21.11. 2018 do 28.2. 2019 je otvorené prihlasovanie na Erazmus+ mobilitu (štúdium) a Erazmus+ stáž študenta. Viac informácii o procese podávania prihlášok a náležitostiach nájdete na tejto stránke, prípadne u katedrového koordinátora Mgr. Petra Pivodu.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *