Dobrovoľníctvo v kultúre

Dobrovoľníctvo v kultúre: je formou aktivizácie študenta, umožňuje poslucháčom získanie praktických skúseností a upevňovanie schopností a zručností. Na rozdiel od odbornej praxe je tento predmet dobrovoľný. Podstatou dobrovoľníctva je neplatená činnosť vykonaná v prospech druhých, pričom v rámci absolvovania predmetu môžu poslucháči využiť širokú ponuku kultúrnych inštitúcií a organizácií. Je spôsobom podpory záujmu o kultúru, kultúrne dianie, umožňuje zažiť, skúsiť a prekonať mnohé výzvy od tvorby informačných brožúr cez priame interakcie s účinkujúcimi a publikom až po priame podieľanie sa na významných kultúrnych udalostiach.

Podmienky absolvovania predmetu:

1. Absolvovanie dobrovoľníckej činnosti v rozsahu 5 dní po 8 h – možnosť rozvrhnúť si práce do viacerých dní
2. Odovzdanie Správy z dobrovoľníckej aktivity, emailom na anna.smidriakova@uniba.sk

Termíny odovzdania Správy z dobrovoľníckej aktivity:

Zimný semester:  12. február 2019
Letný semester:   18. jún  2019
končiace ročníky:  23. apríl 2019