Magisterské štúdium

Katedra-kulturologie-Magisterske-studiumMagisterské štúdium trvá dva roky a priamo nadväzuje na trojročné bakalárske štúdium. Uchádzať sa však môžu aj záujemcovia z iných odborov, v prijímacom konaní sú akceptované odbory:

– andragogika
– etika
– etnológia a kultúrna antropológia
– sociológia

Štúdium je zamerané na predmety filozoficko-metodologické  (Filozofia kultúry 20. storočia/ v súčasnosti, Kapitoly zo sociológie kultúry) či predmety z umeleckej kultúry (divadlo, film, výtvarné umenie) ako aj na predmety z aplikovanej kulturológie ako Manažment či Marketing kultúry, Public relation v kultúre a Projektovanie v kultúre alebo predmety týkajúce sa regionálnej kultúry či riadenia kultúry.

Počet kreditov potrebných na absolvovanie II. stupňa štúdia

Minimálny počet kreditov: 120

Povinné predmety je potrebné absolvovať všetky a ich celkový súčet je 50 kreditov.

Povinná je aj štátna záverečná skúška (ŠZS), ktorá sa skladá z obhajoby diplomovej práce a z troch predmetov:

1. všeobecná kulturológia,
2. vybraný okruh – na prihláške na ŠZS študent špecifikuje, či sa rozhodol štátnicovať z teoreticko-metodologických problémov kulturológie ALEBO aplikovanej kulturológie,
3. dejín umeleckej kultúry – na prihláške študent špecifikuje konkrétnu oblasť umeleckej kultúry: film, divadlo, výtvarné umenie.

Za predmety štátnej skúšky študent získava celkovo 27 kreditov. Pri prihlasovaní predmetov štátnej záverečnej skúšky si študent volí predmet štátnej záverečnej skúšky podľa zamerania diplomovej práce, pričom vo zvolenom bloku musí absolvovať predmety za viac ako 15 kreditov. Katedra študentom kvôli kolokviálnej forme ŠZS odporúča, aby téma diplomovej práce a zvolená oblasť druhého a tretieho predmetu navzájom korešpondovali.

Viac o procese prihlásenia sa na štátne záverečné skúšky, o priebehu štátnic a iné potrebné informácie spojené s ukončením II. stupňa štúdia nájdete na stránke: Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov.

Povinne voliteľné predmety si študenti vyberajú sami z blokov B1 až B3 (nájdete v tabuľke priloženej nižšie). Je potrebné, aby ich celkový súčet vo všetkých blokoch (B1 – B3) bol minimálne za 34 kreditov.

Výberové predmety za zvyšných 9 kreditov si študenti môžu zapísať aj z ponuky ostatných katedier FiF UK.

Názvy konkrétnych predmetov s počtom kreditov a informáciami o ich zápise nájdete TU.

Pre novoprijatých študentov fakulta zverejnila príručku o zápise predmetov do Akademického informačného systému. Nájdete ju TU.

Zmeny v organizácií predmetov sú zverejnené na stránke KKUL v sekcii AKTUALITY A UDALOSTI.

Informačné listy jednotlivých predmetov nájdete tu: 3.1.2. Kulturológia

Odporúčaný študijný plán: Študijný plán Mgr.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *