Dobrovoľníctvo / stáže / prax

Aj pre absolventov kulturológie je dôležité, aby si mohli nadobudnuté vedomosti a zručnosti overiť a otestovať priamo v praxi. Dôležitou súčasťou študijného programu sú predmety, ktoré od prvého ročníka štúdia na našej katedre poslucháčom umožňujú byť aktívnou súčasťou kultúrneho diania, priamo sa podieľať na príprave, realizácii či priebehu kultúrnych aktivít, podujatí alebo aj eventových akcií.

Patria k nim povinne voliteľné predmety Dobrovoľníctvo v kultúre 1-4 a najmä povinný predmet Odborná prax, ktorí poslucháči absolvujú v poslednom roku bakalárskeho a magisterského štúdia. Prakticky orientované predmety považujeme za dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu, rozširujú a obohacujú teoretické vedomosti a dávajú poslucháčom priestor na kontakt so živou a aktívnou kultúrou.

Medzi základné ciele prakticky orientovaných predmetov patrí:

  • sprostredkovať študentom priamy kontakt s rôznymi kultúrnymi inštitúciami a organizáciami na všetkých stupňoch riadenia a správy;
  • podporiť a prehĺbiť záujem študentov o študovaný odbor;
  • umožniť študentom, aby si prakticky vyskúšali a overili vedomosti, zručnosti a metódy práce, s ktorými sa zoznámili v škole počas štúdia;
  • ponúknuť priestor na konfrontovanie svojich teoretických predstáv s možnosťami ich praktickej realizácie;
  • rozvíjať a upevňovať profesionálnu identitu;
  • podporovať záujem o profesie, ktoré súvisia so študovaným odborom.

Aktuálne ponuky dobrovoľníctva

Praktické informácie o predmete

Dobrovoľníctvo v kultúre 1 – 4
Odborná prax

Naši študenti praxovali v týchto inštitúciách:

sng                    svu                snm-logo

Slovenská národná galéria        Slovenská výtvarná únia     Slovenské národné múzeum

a4                  trafacka              SLUK-logo-NEW

A4 – nultý priestor                        Trafačka Nitra                    Slovenský ľudový umelecký kolektív

snd Image Noc  astorka images

Slovenské národné divadlo           Národné osvetové centrum       Divadlo Astorka Korzo 90

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *