Štúdium

Katedra-kulturologie-zaverecne-prace-2Ponuka predmetov a kurzov v rámci kulturológie je rozmanitá a diferencovaná: pohybuje sa na rozhraní humanitných, spoločenských aj ekonomicko-politických vied. Je to preto, že kulturológia musí poslucháčom poskytnúť nástroj na štúdium všetkých funkčných sfér kultúry.

Poslucháči majú možnosť komplexne a hĺbkovo študovať nielen dianie vo vysokom umení a vysokej kultúre, ale oboznamujú sa so všetkými formami kultúrnej produkcie. Naši absolventi majú veľké množstvo príležitostí získať vedomosti o špecifikách kultúrnych aktivít a podujatí, od ich formálnych aspektov cez obsahovú stránku až po organizačné aspekty.

Štúdium kulturológie je koncipované dvojstupňovo.
1. stupeň – trojročné bakalárske štúdium (titul Bc.)
2. stupeň – dvojročné magisterské štúdium (titul Mgr.)

Katedra kulturológie ponúka aj možnosť štvor- až päťročného doktorandského štúdia (titul PhD.).

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *