Podmienky prijatia a priebeh štúdia

Katedra-kulturologie-vstupŠtúdium sa delí na dva stupne: bakalársky a magisterský

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je podmienené získaním 180 kreditov a následne úspešným absolvovaním štátnej skúšky (Obhajoba bakalárskej práce, Všeobecná kulturológia, Manažment kultúry, Dejiny národnej kultúry)

Magisterské štúdium trvá 2 roky a je podmienené získaním 120 kreditov a následne úspešným absolvovaním štátnej skúšky (Obhajoba diplomovej práce, Kulturologická teória, Historicko-teoretická reflexia umeleckej kultúry, Aplikovaná kulturológia / Filozoficko-metodologické problémy kultúry)

Podmienky prijatia určuje Filozofická fakulta. Viac informácií:

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2016/2017

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2016/2017

Požiadavky na prijímacie skúšky – test všeobecncýh študijných predpokladov

Elektronická prihláška na štúdium na Univerzite Komenského na akademický rok 2016/2017

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *