Podmienky prijatia a priebeh štúdia

Katedra-kulturologie-vstupŠtúdium sa delí na dva stupne: bakalársky a magisterský

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je podmienené získaním 180 kreditov a následne úspešným absolvovaním štátnej skúšky (Obhajoba bakalárskej práce, Všeobecná kulturológia, Manažment kultúry, Dejiny národnej kultúry)

Magisterské štúdium trvá 2 roky a je podmienené získaním 120 kreditov a následne úspešným absolvovaním štátnej skúšky (Obhajoba diplomovej práce, Kulturologická teória, Historicko-teoretická reflexia umeleckej kultúry, Aplikovaná kulturológia / Filozoficko-metodologické problémy kultúry)

Podmienky prijatia určuje Filozofická fakulta.

Viac informácií:

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020

Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2019/2020 v študijnom programe kulturológia 

Elektronická prihláška na štúdium na Univerzite Komenského na akademický rok 2019/2020

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *