Doktorandské štúdium

Formy doktorandského štúdia

 • denné: 4-ročné
 • externé: 5-ročné

Podmienky štúdia

   • Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.
   • Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou.
   • Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
   • Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
   • Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná činnosť, publikačná činnosť, pedagogicko-vzdelávacia činnosť a tvorivá činnosť v oblasti vedy.

Praktické informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Základné informácie o doktorandskom štúdiu
Prijímacie konanie
Témy dizertačných prác

Absolventi doktorandského štúdia Katedry kulturológie FIF UK

V pomerne krátkej histórii Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave absolvovalo doktorandské štúdium spolu 20 študentov.

2000
Mgr. Hana Hudecová-Conley:  Múzeum ako text, školiteľka doc. PhDr. Viera Gažová, PhD;

2001
Mgr. Marcel Mihálik: Filozofia kultúry slovenského politického exilu. Polakovič, Hronský, Šprinc v komparácii s Heideggerom, školiteľka doc. PhDr. Viera Gažová, PhD;

2002
Mgr. Adrián Potančok: Kultúra, média a identita v britských kultúrnych štúdiách, školiteľka doc. PhDr. Viera Gažová, PhD;
Mgr. Hana Pravdová: Mediálna kultúra v procese globalizácie, školiteľka doc. PhDr. Viera Gažová, PhD;

2003
Ing. Martin Lačný: Kulturologická reflexia spoločenskej zodpovednosti podnikov, školiteľka doc. PhDr. Anna Remišová, CSc;
Mgr. Zuzana Slušná: Akulturačné, enkulturačné a inkulturačné procesy v rannokresťanskej Európe, školiteľka doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD;
Mgr. Ivan Dubnička: Kulturológia a enviromentalistika a ich výchovné aspekty; školiteľka doc. PhDr. Anna Fischerová PhD;
Mgr. Zdenka Bolerácová: Slováci na Zakarpatsku a ich kultúra, školiteľka doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD.

2004
Ing. Natália Ďurigová: Medzikultúrna komunikácia. Aktuálne problémy a možnosti riešenia, školiteľka doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD.

2007
Eva Poláková: Možnosti kultúrnej inštitúcie – Múzea židovskej kultúry – pri výchove k tolerancii;  školiteľ Katarína Podoláková
Mgr. Kristína Vandová (rodená: Bartová): Kultúrna diplomacia; školiteľ Anna Remišová
Mgr. Zdenka Konečná: Kritika kultúrneho priemyslu v Horkheimerovej a Adornovej práci Dialektika osvietenstva; školiteľ Anna Remišová
Mgr. Anna Lašáková: Kulturologická reflexia organizačnej kultúry; školiteľ Anna Remišová

2008
Zuzana Mrvová (rodená: Zelinková):  Akulturačné, enkulturačné a inkulturačné procesy v ranostredovekovej Európe; školiteľ Anna Fischerová

2010
Alexander Plencner: Reflexia populárnej kultúry na prelome storočia;  školiteľ Viera Gažová
Mgr. Viera Bartková: Slovenská výtvarná kultúra 19. storočia a jej vzťah k umeleckým centrám Talianska; školiteľ Anna Fischerová
Mgr. Monika Kapráliková: Smrekov koncept umenia a kultúry v časopise Elán; školiteľ Anna Fischerová

2015
Mgr. Beáta Benczeová: Kulturologické koncepcie v súčasnosti;  školiteľ Viera Gažová
Mgr. Markéta Plichtová: Aktuálne otázky public relations v oblasti umenia a kultúry na Slovensku;  školiteľ Hana Pravdová
Mgr. Michal Benedik: Osobnosti národnej kultúry kultúrno-historické poslanie osobností okruhu kongregácie Notre Dame;  školiteľ Anna Fischerová

1 Komentár

 1. Tomáš Daněk

  Dobrý deň

  Prosím Vás chcem sa spýtať. Otvárate tento rok doktorandské štúdium na katedre kulturológie?

  S pozdravom Mgr.Tomáš Daněk

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *