Projekty a granty

Grantová výskumná úloha VEGA  Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita (VEGA 1-0519/15)

V rokoch 2015 – 2017 sa Katedra kulturológie sústredila na riešenie grantového projektu agentúry VEGA Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita. Výsledkom je usporiadanie:

  1. Medzinárodnej vedeckej konferencie z názvom Aktuálne témy kulturologického diskurzu: Kreativita a Mobilita, ktorej výstupom je Zborník abstraktov Aktuálne témy kulturologického diskurzu: Kreativita a Mobilita
  2. Medzinárodného semináru Umenie vo verejnom priestore. Výstupom je Zborník abstraktov Umenie vo verejnom priestore , a samostatná publikácia Umenie a Verejný Priestor.

Projekt grantovej agentúry KEGA Zručnosti pre sféru kultúry (115UK-4/2013)

V rokoch 2013 – 2015 sa na Katedre kulturológie riešil projekt grantovej agentúry KEGA Zručnosti pre sféru kultúry. Jeho cieľom bolo pripraviť vysokoškolské učebnice pre oblasť aplikovanej kulturológie študentov Katedry kulturológie, s dôrazom na predmety akreditovaného VŠ programu kulturológia pre bakalárske aj  magisterské štúdium.

Jedná sa o učebné materiály, ktoré študenti katedry a príbuzných odborov a pracovísk môžu využívať ako základné informačné zdroje pre predmety Manažment kultúry, Marketing v kultúre, Marketing kultúrnych inštitúcií, Public a media relations v kultúre, Právo a legislatíva v kultúre, Kultúrna politika,  Trendy a aspekty regionálnej kultúry.

Výsledkom riešenia projektu je 5 vysokoškolských učebníc:

doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.: Manažment & Marketing v kultúrnych inštitúciách

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.: Súčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe

Mgr. Markéta Plichtová, PhD.: Public relations v kultúre

PhDr. Svetlana Chomová, PhD.: Vademékum lokálnej a regionálnej kultúry

PhDr. Zuzana Slušná, PhD. – PhDr. Svetlana Chomová, PhD.  Súčasné témy v kultúrnej teórii a praxi.

 

Z grantovej úlohy Grant Univerzity Komenského č. UK/464/2014 vznikol učebný materiál Mgr. Beáty Benczeovej, PhD.  Postmoderná filozofia kultúry

Riešené projekty v minulosti

VEGA 1/0790/12 Priemysel/priemysly kultúry.,
Zodpovedný riešiteľ:   prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

KEGA,115UK – 4/2013 Zručnosti pre sféru kultúry.
Zodpovedný riešiteľ:   PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

VEGA,1/0823/12  Kultúrny obrat v sociológii kultúry
Zodpovedný riešiteľ:   doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.

VEGA 1/4659/07 Systemizácia kategoriálneho aparátu kulturológie.,
Zodpovedný riešiteľ:   PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

VEGA, 1/0754/08 Modely interkultúrnej kompetencie v stredoeurópskom priestore. 2008 – 2010,
Zodpovedný riešiteľ:  prof. PhDr. Viera Gažová, CSc

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *