Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
moKU - kulturológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.2. - kulturológia
garant:
prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
garant:
prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. - podprogram Kulturológia 2.st
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - P1 - povinné predmetymin. 50 kreditov
 Exkurzia sa bude realizovať spoločne pre 1moKU a 2moKU každý druhý rok.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KK/A-moKU-008/15  Kulturologické koncepty 20. storočia na Slovensku 52S    P. Chovancová
FiF.KK/A-moKU-001/15  Kulturológia 20. storočia 1 52PS    P. Chovancová, P. Chovancová
FiF.KK/A-moKU-002/15  Kulturológia 20. storočia 2 52PS    V. Gažová, M. Profantová
FiF.KK/AmoKU55/15  Paradigmy sociológie kultúry 52PS    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-212/15  Základy vedeckej práce 52PS    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-003/15  Kulturológia 20. storočia 352PS    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/AmoKU213/15  Kultúra a globalizácia52PS    V. Gažová, M. Profantová
FiF.KK/A-moKU-009/15  Seminár k diplomovej práci52S    A. Kvasničková
FiF.KK/AmoKU011/15  Exkurzia53dE 1, 2    B. Benczeová, M. Rudyjová
FiF.KK/AmoKU112/15  Odborná prax510dX    Z. Slušná


Blok - P2 - povinné predmety pre 2mKUmin. 60 kreditov
 Exkurzia sa bude realizovať spoločne pre 1moKU a 2moKU každý druhý rok.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KK/A-moKU-008/15  Kulturologické koncepty 20. storočia na Slovensku52S    P. Chovancová
FiF.KK/A-moKU-001/15  Kulturológia 20. storočia 152PS    P. Chovancová, P. Chovancová
FiF.KK/A-moKU-002/15  Kulturológia 20. storočia 252PS    V. Gažová, M. Profantová
FiF.KK/AmoKU55/15  Paradigmy sociológie kultúry52PS    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-212/15  Základy vedeckej práce52PS    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-003/15  Kulturológia 20. storočia 3 52PS    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/AmoKU213/15  Kultúra a globalizácia 52PS    V. Gažová, M. Profantová
FiF.KK/A-moKU-009/15  Seminár k diplomovej práci 52S    A. Kvasničková
FiF.KK/AmoKU011/15  Exkurzia53dE 1, 2    B. Benczeová, M. Rudyjová
FiF.KK/AmoKU112/15  Odborná prax 510dX    Z. Slušná
FiF.KK/A-moKU-004/00  Kapitoly zo sociológie kultúry 42PS     A. Kvasničková

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PV1 - aplikovaná kulturológiamin. 15 kreditov
 Študenti si z uvedeného bloku zapisujú predmety v celkovej hodnote 15 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KK/A-moKU-115/15  Public a media relations v kultúre 1 32S 1, 2    M. Plichtová
FiF.KK/A-moKU-116/15  Public a media relations v kultúre 2 32S 1, 2    M. Plichtová
FiF.KK/A-moKU-106/15  Manažment kultúry 1 32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/A-moKU-107/15  Manažment kultúry 2 32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/AmoKU125/15  Manažment kultúrneho turizmu 32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/A-moKU-108/15  Právo a legislatíva v kultúre 32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/A-moKU-117/15  Trendy a aspekty regionálnej kultúry32S 1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/AmoKU020/15  Kultúra v lokálnych podmienkach32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/AmoKU235/15  Seminár odborníkov z praxe 32S 1, 2    P. Chovancová
FiF.KK/A-moKU-231/09  Projektovanie kultúrnych aktivít 132PS 1, 2    Z. Mrvová
FiF.KK/A-moKU-230/00  Projektovanie kultúrnych aktivít 232PS 1, 2    Z. Mrvová
FiF.KK/A-moKU-109/00  Manažérske zručnosti42S 1, 2   
FiF.KK/A-moKU-235/14  Dobrovoľníctvo v kultúre 1 35dM 1, 2    M. Rudyjová, M. Profantová
FiF.KK/A-moKU-236/14  Dobrovoľníctvo v kultúre 2 35dM 1, 2    M. Rudyjová, M. Profantová
FiF.KK/AboKU021/15  Projektový manažment v kultúre 1 32S FiF.KK/AboKU020/15   Z. Mrvová
FiF.KK/AmoKU020/15  Kultúra v lokálnych podmienkach 32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/AmoKU105/15  Marketingová komunikácia v kultúrnej inštitúcii 32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová


Blok - PV2 - teoreticko-metodologické problémymin. 16 kreditov
 Študenti si z uvedeného bloku zapisujú predmety v celkovej hodnote 15 kreditov. Medzi nimi si zvolia v rámci predmetu Dejiny umeleckej kultúry druh umeleckej kultúry podľa predmetu štátnej záverečnej skúšky a s ohľadom na tému diplomovej práce.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KK/A-moKU-102/15  Porovnávacia kulturológia 32S 1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/A-moKU-214/15  Dejiny umeleckej kultúry: slovenské divadlo a dráma32S 1, 2    V. Bartková
FiF.KK/A-moKU-114/15  Dejiny umeleckej kultúry: slovenský film 32S 1, 2    M. Profantová
FiF.KK/A-moKU-217/15  Popkultúra 32S 1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/A-moKU-234/13  Tanečné divadlo 42S 1, 2    S. Daubnerová
FiF.KK/AmoKU100/15  Filozofia kultúry 20. storočia 32PS 1, 2    V. Gažová, B. Benczeová
FiF.KK/A-moKU-112/15  Dejiny umeleckej kultúry: slovenské výtvarné umenie 32S 1, 2    V. Bartková
FiF.KK/A-moKU-218/15  Sociológia náboženstva 32PS 1, 2    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-219/15  Vybrané otázky metód sociologického výskumu32PS 1, 2    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-232/15  Aktuálne problémy mediálnej kultúry32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/AmoKU101/15  Filozofia kultúry súčasnosti 32PS 1, 2    V. Gažová, B. Benczeová
FiF.KK/A-moKU-103/00  Textový a interpretačný seminár 142S 1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/A-moKU-215/00  Nové médiá32PS 1, 2   
FiF.KK/A-moKU-238/14  Ročníková práca 42S 1, 2    M. Profantová, M. Rudyjová
FiF.KK/A-moKU-250/14  Sociológia spôsobu života32PS 1, 2    B. Benczeová, A. Kvasničková


Blok - PV3 - teoreticko-metodologické problémy pre 2mKUmin. 16 kreditov
 Študenti si z uvedeného bloku zapisujú predmety v celkovej hodnote 15 kreditov. Medzi nimi si zvolia v rámci predmetu Dejiny umeleckej kultúry druh umeleckej kultúry podľa predmetu štátnej záverečnej skúšky a s ohľadom na tému diplomovej práce.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KK/A-moKU-214/15  Dejiny umeleckej kultúry: slovenské divadlo a dráma32S 1, 2    V. Bartková
FiF.KK/A-moKU-114/15  Dejiny umeleckej kultúry: slovenský film 32S 1, 2    M. Profantová
FiF.KK/A-moKU-217/15  Popkultúra 32S 1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/A-moKU-234/13  Tanečné divadlo42S 1, 2    S. Daubnerová
FiF.KK/A-moKU-112/15  Dejiny umeleckej kultúry: slovenské výtvarné umenie 32S 1, 2    V. Bartková
FiF.KK/A-moKU-218/15  Sociológia náboženstva 32PS 1, 2    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-219/15  Vybrané otázky metód sociologického výskumu32PS 1, 2    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-232/15  Aktuálne problémy mediálnej kultúry32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/AmoKU101/15  Filozofia kultúry súčasnosti 32PS 1, 2    V. Gažová, B. Benczeová
FiF.KK/A-moKU-103/00  Textový a interpretačný seminár 142S 1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/A-moKU-215/00  Nové médiá32PS 1, 2   
FiF.KK/A-moKU-238/14  Ročníková práca 42S 1, 2    M. Profantová, M. Rudyjová
FiF.KK/A-moKU-250/14  Sociológia spôsobu života32PS 1, 2    B. Benczeová, A. Kvasničková
FiF.KK/A-moKU-102/00  Porovnávacia kulturológia 42PS    Z. Slušná


Blok - PV2 - aplikovaná kulturológia pre 2mKUmin. 16 kreditov
 Študenti si z uvedeného bloku zapisujú predmety v celkovej hodnote 15 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KK/A-moKU-115/15  Public a media relations v kultúre 1 32S 1, 2    M. Plichtová
FiF.KK/A-moKU-116/15  Public a media relations v kultúre 2 32S 1, 2    M. Plichtová
FiF.KK/A-moKU-106/15  Manažment kultúry 1 32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/A-moKU-107/15  Manažment kultúry 2 32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/AmoKU125/15  Manažment kultúrneho turizmu 32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/A-moKU-108/15  Právo a legislatíva v kultúre 32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/A-moKU-117/15  Trendy a aspekty regionálnej kultúry32S 1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/AmoKU020/15  Kultúra v lokálnych podmienkach 32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/AmoKU235/15  Seminár odborníkov z praxe 32S 1, 2    P. Chovancová
FiF.KK/A-moKU-231/09  Projektovanie kultúrnych aktivít 132PS 1, 2    Z. Mrvová
FiF.KK/A-moKU-230/00  Projektovanie kultúrnych aktivít 232PS 1, 2    Z. Mrvová
FiF.KK/A-moKU-109/00  Manažérske zručnosti42S 1, 2   
FiF.KK/A-moKU-235/14  Dobrovoľníctvo v kultúre 1 35dM 1, 2    M. Rudyjová, M. Profantová
FiF.KK/A-moKU-236/14  Dobrovoľníctvo v kultúre 2 35dM 1, 2    M. Rudyjová, M. Profantová
FiF.KK/AboKU021/15  Projektový manažment v kultúre 1 32S FiF.KK/AboKU020/15   Z. Mrvová
FiF.KK/AmoKU020/15  Kultúra v lokálnych podmienkach 32S 1, 2    S. Chomová
FiF.KK/AmoKU105/15  Marketingová komunikácia v kultúrnej inštitúcii 32PS 1, 2    H. Pravdová, H. Pravdová

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - mKU-SS - Štátna skúškamin. 27 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KK/A-moKU-990/15  Obhajoba diplomovej práce 15 OB     
FiF.KK/A-moKU-991/15  Kulturologická teória 4 SS     
FiF.KK/A-moKU-992/15  Historicko-teoretická reflexia umeleckej kultúry 4 SS     
FiF.KK/A-moKU-993/15  Aplikovaná kulturológia / Filozoficko-metodologické problémy kultúry 4 SS     

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov